Agenspsykologi

Leg.Pyskolog

Agenspsykologi är en modern psykoterapimottagning mitt i centrala Göteborg. Vårt arbete bygger på en humanistisk värdegrund. Vi erbjuder psykoterapi och samtalsstöd till vuxna samt utbildningstjänster till privata och offentliga verksamheter.

Om du mår psykisk dålig, går genom en svår livssituation eller har andra frågor som berör ditt liv så kan du vända dig till oss. Hos oss arbetar leg. psykologer med bred kompetens och lång erfarenhet inom en rad psykoterapeutiska inriktningar, såsom kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). Vi arbetar utifrån vetenskap och beprövar erfarenhet.