Handledning

Att möta och arbeta med hjälpsökande människor som har varit med om svåra livspåfrestningar rymmer skratt, längtan, hopp och gemenskap. Men i det dagliga arbetet finns också utmaningar. Utmaningarna kan bestå av komplicerade fall och situationer, ovanliga problem eller personliga reaktioner som kommer i vägen för arbetet. Handledning handlar om att hjälpa individen och arbetsgruppen att ta ett steg tillbaka och iaktta vad som händer i detta samspel.