Handledning inom socialt arbete

Vi handleder både individer och arbetsgrupper som arbetar dagligen inom socialt arbete. Målgrupper för handledningsuppdrag kan exempelvis vara familjehem, personal inom socialtjänsten, skolpersonal och rektorer, boendepersonal, personal inom integrationsenheter, god man samt chefer inom olika verksamheter.  Handledningsuppdrag kan ske regelbundet eller vara mer av konsultativ art vid enstaka tillfällen. Kontakta oss gärna för konsultering utifrån handledningsbehov så berättar vi mer.