Individualterapi

Alla människor upplever med- och motgång i livet. Ofta kan vi bemästra dessa motgångar på egen hand, men ibland behöver vi hjälp och stöd under resans gång. Vi på Agenspsykologi erbjuder psykologisk behandling och psykoterapi till vuxna utifrån en rad frågeställningar och problematik. Vi har utbildning och erfarenhet av olika behandlingsmetoder såsom Kognitiv beteendeterapi (KBT), Psykodynamisk terapi (PDT) samt Traumafokuserad behandling. Detta bidrar till att vi kan erbjuda individanpassade behandlingar eller mera metodspecifik behandling om så önskas. Längden på en psykoterapeutisk kontakt varierar och bestäms i samarbete mellan dig och din terapeut. Våra psykologer är registrerad hos Socialstyrelsen och arbetar under tystnadsplikt.