Hur går behandlingen till?

All behandling inleds med ett första bedömningssamtal där du tillsammans med din behandlare samtalar kring de utmaningar som står inför. Du ställer även dina frågor funderingar som du har kring det som berör kontakten. Därefter bestämmer du tillsammans med din psykolog kring det fortsatta arbetet. Att gå i terapi kan ta olika tid beroende på ditt mående samt vilka svårigheter som du behöver hjälp med. Generellt tar en KBT- behandling kortare tid och vi träffas ca 5–20 sessioner. Psykodynamisk psykoterapi bygger mer på det fria samtalet och omfattningen kan vara individuellt.