KBT – Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en forn av terapi som är praktiskt inriktad och fokuserar på här och nu snarare än det förflutna. Dock kan fokus på det förflutna vara av betydelse om detta har inverkan på nuvarande problematik. KBT bottnar inlärningsteori som menar att en stor del av människans beteende är inlärt. I KBT betraktas, förutom handlingar även tankar, känslor och kroppsliga reaktioner som beteenden och dessa samspelar ständigt med varandra på gott och ont.

KBT är en terapiform där din relation med din behandlare präglas av ett ömsesidigt sammanarbeten där ni tillsammans arbetar för att kartlägga och bearbeta dina svårigheter. Detta bidrar till att KBT är en aktiv terapiform. KBT behandlingar är oftast strukturerade och vi utvärderar ständigt våra sessioner för att avgöra om behandling ger önskar effekt eller ej utifrån dina behandlingsmål som man sätter tillsammans med sin behandlare.