Vad kan man få hjälp med?

Vi arbetar med en rad olika svårigheter och frågeställningar. Du är välkommen till oss för bedömning, professionell kartläggning och behandling. Om du bor i en annan del av landet eller av andra orsaker ej kan delta i fysiskt samtal så finns det möjlighet att erbjudas samtal via video.

Nedan finns några av de vanligaste sökorsakerna som människor söker hjälp för hos oss.