Vanliga frågor

 • Vad kostar ett besök hos er?

  Ett besök hos oss vara i 45 min och kostar 850 kr/session.
 • Vad innebär leg. Psykolog?

  Legitimerad psykolog är en skyddad titel som utfärdas och kontrolleras av Socialstyrelsen. Legitimationen syftar till att den enskilde individen erhåller en säker och kompetent vård. Den enskilde ska kunna förlita sig på att legitimationen borgar för en viss kompetens som i sin tur bygger på en akademisk utbildning som är vetenskapligt förankrad.
 • Hur går ett första samtal till hos er?

  I början av terapin går du och din psykolog tillsammans kring de utmaningar som står inför samt att du så klart få ställa frågor och funderingar som du har. Därefter bestämmer du tillsammans med din psykolog kring den fortsatta arbetet. Att gå i terapi kan ta olika tid beroende på ditt mående samt vilka svårigheter som du behöver hjälp med. Du behöver inte förberedda dig på något ätt inför den första samtalet.
 • Hur läng/ofta ska man gå hos er?

  Att gå i psykoterapi kan ta olika tid för olika människor. Generellt tar en KBT- behandling kortare tid och du träffar våra psykologer 5-20 sessioner. Psykodynamisk psykoterapi bygger mer på det fria samtalet och omfattningen kan vara individuellt.
 • Hur betalar man för sitt besök?

  Via faktura som du får i slutet av varje månad.
 • Vad innebär sekretess och tystnadsplikt?

  Sekretess innebär förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen, skriftligen eller på något annat sätt. Det handlar om alla typer av uppgifter som är av personlig art. Allt man ser, hör eller på annat sätt får reda på i yrkesutövningen och som kan betraktas som privata uppgifter om enskilda patienter, eller närstående till patienter, omfattas av sekretess.
 • Hur ser era öppettider ut? Kan man boka tid hos er på kvällar och helger?

  Vi har öppet vanliga kontorstider men erbjuder psykoterapi för det mesta kvällstid. I vissa fall kan vi erbjuda tider på helger.
 • Hur avbokar/omboka man sitt besök?

  Om du inte kan komma på din bokade tid är det viktigt att du lämnar återbud i god tid för att ge någon annan möjlighet att komma. För besök som avbokas senare än ett dygn innan bokad besökstid debiteras fullt pris. Detta gäller även vid uteblivna besök.
 • Vilka metoder arbetar ni utifrån?

  Vi arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT), Psykodynamisk psykoterapi (PDT), Traumafokuserad behandling och Interpersonella psykoterapi (IPT).
 • När skall jag söka psykoterapi?

  osihgjio SIJAÅS DFBD