Pyskoterapi

Alla människor upplever med- och motgång i livet. Ofta kan vi bemästra dessa motgångar på egen hand, men ibland behöver vi hjälp och stöd under resans gång. Psykoterapi med en legitimerad psykolog kan vara en väg till förståelse, bearbetning och ett sätt att hitta handlingsvägar framåt i livet. Längden på en psykoterapeutisk kontakt varierar och bestäms i samarbete mellan klient och terapeut.

Jag har kompetens inom flera psykologiska behandlingsmetoder; Kognitiv beteendeterapi (KBT), Psykodynamisk psykoterapi (PDT), Traumafokuserad behandling (TF-KBT), Interpersonell psykoterapi (IPT). Valet av psykoterapeutisk metod avgörs av min klients sökorsak, behov samt det rådande forskningsstödet.

Nedan är några av de vanligaste sökorsaker som mina klinter söker psykoterapi och stöd för

 • Nedstämdhet och depression
 • Krissamtal
 • Sorg och förlust
 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
 • Generaliserat ångestsyndrom (GAD)
 • Tvångshandlingar och tvångstankar (OCD)
 • Social fobi/social ångest
 • Specifik fobi
 • Panikångest/Paniksyndrom
 • Hälsoångest/hypokondri
 • Stressrelaterade besvär
 • Psykisk ohälsa på grund av krig, flykt och migration
 • Frågor kring etnicitet och identitet
 • Relationssvårigheter
 • Existentiella frågor
 • Bristande självkänsla