Utbildningstjänster

Vi har en lång erfarenhet av utbildningsinsatser över hela landet och erbjuder tydligt anpassade utbildningar utifrån deltagarnas yrkesroller, mål och förkunskaper. Våra utbildningar handlar primärt om ämnet traumakunskap och bemötande samt psykologisk första hjälp.

Utbildningsinsatserna vänder sig till företag och organisationer samt till personer som i sitt dagliga arbete möter barn, ungdomar och vuxna som har varit med om potentiellt traumatiserade händelser, till exempel, utsatt för våld, sexuella övergrepp, allvarliga olyckor, kring och organiserat våld, flykt och separation, traumatisk förlust av närstående.

Våra uppdragsgivare är myndigheter, kommuner, företag, ideella organisationer och skolor. Bland de aktörer och professioner som jag utbildar finns familjehem, personal inom socialtjänsten, elevhälsa och skolpersonal, personal inom rättsväsendet, integrationshandläggare, psykologer, personal på HVB-hem samt chefer inom olika verksamheter och på olika nivåer.