Röster från våra deltagare

Mostafa avhandlar svåra och komplicerade saker på ett enkelt, pedagogiskt och jordnära sätt. En föreläsning som berör och ger nya tankar och förhållningssätt.
– Camilla Kartevoll, Samordnare, Individ och Familjer FM AB.
Underbart med en föreläsare med sådan bredd, som både kan ett ämne teoretiskt och kopplar det till egna erfarenheter och praktik.
– Sandra Dahlén, utbildare i frågor som rör jämlikhet, jämställdhet och sexualitet.
Äntligen en traumaföreläsning som utgick från förståelse av det dagliga arbetet med ungdomar i boendemiljö.
– Douglas Åkholm – Enhetschef HVB, Alpklyftan AB.
Mostafa har ett fint tilltal och når fram till deltagarna genom att ödmjukt dela med sig av sina erfarenheter. Han lever teorin i handling vilket gör budskapet trovärdigt.
– Patrick Gruczkun, Göteborgsregionens kommunalförbund.
Fantastiskt bra. Tack! Mostafa var otroligt bra. Han skapade en trygg och delaktig grupp. Det är en konst.
– Högstadielärare
Tycker att denna utbildningsdag skulle vara obligatorisk för alla som jobbar med nyanlända, både unga och vuxna.
– Gymnasielärare.